Banner

Hartelijk welkom op de website van het Christelijk IKC  'de Wegwijzer'

Sinds 1 augustus 2020 vormen de kinderopvang ‘Roezemoes’ en basisschool ‘De Wegwijzer’ het Christelijk Integraal Kindcentrum ‘De Wegwijzer’ in Oosterwolde. Daarmee bieden wij kinderopvang en onderwijs aan in één gebouw én in goede onderlinge samenwerking, vanuit een herkenbare positief christelijke levensovertuiging.

Christelijk IKC 'de Wegwijzer'

·      is gevestigd in het landelijke Oosterwolde, in het uiterste noordwesten van de provincie Gelderland, gelegen tussen Veluwe en Randmeren;

 

·      heeft een christelijke basisschool, die uitgaat van de 'Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Oosterwolde' en die onderdeel uitmaakt van Scholengroep IJsselrijk.

 

·      heeft kinderopvang die deel uitmaakt van Kindcentrum IJsselrijk;

 

·      is een organisatie met oog voor kinderen, die werkt vanuit het principe 'Handelingsgericht Werken';

 

·      is een organisatie die kiest voor een positief pedagogisch klimaat. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de Kanjertraining.                                                                       

Meer over de school Meer over de kinderopvang

Schoolnieuws

E-waste
lees meer
meer schoolnieuws
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT