Ons onderwijs

Kinderen willen zich ontwikkelen. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling stagneert, bieden we hulp. De school is klassikaal georganiseerd.

In ons onderwijs wordt rekening gehouden met verschillende niveaus. Leerlingen krijgen afhankelijk van hun mogelijkheden extra hulp of extra oefenstof. Door heldere afspraken over instructie, organisatie, interactie en communicatie (het Zwols model) kunnen we die extra hulp in de klas bieden, bijvoorbeeld aan de instructietafel. Dit doen we op de momenten waarop de kinderen zelfstandig werken aan de verwerking van leerstof.

De school werkt volgens het principe van Handelingsgericht Werken. Kern daarin is dat de school maximaal aansluit bij de vraagstelling van het kind.

De vakken lezen, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden. Ze vormen de basis van elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken.

Twee keer per jaar worden door de school de Cito-toetsen afgenomen. Deze uitslagen worden geanalyseerd en er wordt op basis van deze analyse een groepsplan opgesteld. Het onderwijs sluit aan bij de tot nu toe verkregen resultaten. Doelstelling is om in elk leerjaar op drie niveaus les te geven.

Er is - binnen onze school - sprake van een 'doorgaande lijn'. Toch is elke groep anders en heeft elke groep zijn specifieke aandachtspunten. Ook is er sprake van ontwikkeling. Daarom is er voor elke groep een informatiefolder gemaakt, met daarin groepsspecifieke informatie. U kunt deze folders vinden op onderliggende tabbladen.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT