Christelijk IKC "de Wegwijzer"

 

Sinds 1 augustus 2020 vormen de Kinderopvang (voorheen Roezemoes) en basisschool ‘De Wegwijzer’ het Christelijk Integraal Kindcentrum ‘De Wegwijzer’ in Oosterwolde. Daarmee bieden wij kinderopvang en onderwijs aan in één gebouw én in goede onderlinge samenwerking, vanuit een positief christelijke levensovertuiging.

Meld uw kind HIER aan.

Meer informatie over onze producten en tarieven vindt u HIER.

Plaatsingsmogelijkheden

De groepen van de kinderopvang (peuteropvang en buitenschoolse opvang) wisselen regelmatig van grootte: er gaan kinderen door naar school en er komen kinderen bij.
U kunt bij de backoffice van Kindcentrum IJsselrijk navragen hoe de huidige situatie is.
Dit kan via kindcentrum@ijsselrijk.nl of 06-11419806. 

Kinderopvang

Op dit moment bieden we in de kinderopvang twee vormen aan:

1.  De peutergroep: 
Dit is de opvang van peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Deze opvang begint om 8.30 uur en eindigt om 12.30 uur. Deze opvang dient minimaal 2 dagdelen te worden afgenomen.

2.  De buitenschoolse opvang: 
Dit is de opvang van basisschoolkinderen (4 – 12 jaar). Deze opvang is er nu op dinsdag- en donderdagmiddag in twee blokken: van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur.

In ons Christelijk IKC loopt er een onderzoek of er ook behoefte is aan meer opvang. Te denken valt aan:

     -  De voorschoolse opvang.
     -   De vroege kinderopvang voor peuters
     -  De opvang na de peutergroep
     -  De kinderopvang voor baby’s

Zodra dit onderzoek is afgerond kunt u hier meer informatie over vinden.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT