Ons onderwijs

Pedagogisch klimaat

Op het CIKC De Wegwijzer wordt kinderopvang en onderwijs aangeboden vanuit dezelfde identiteit en pedagogisch klimaat. Het pedagogisch klimaat wordt ‘gemaakt’ door de wijze waarop we als team van het IKC naar kinderen en leerlingen kijken. We willen graag dat elk kind, elke leerling zich gezien weet.

Terugblik

Het onderwijs op De Wegwijzer heeft zich in de achterliggende jaren gericht op ‘zo hoog mogelijke opbrengsten, planmatige aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig werken’. Deze focus heeft er toe geleid dat de resultaten van de leerlingen van voldoende niveau zijn. Het heeft als keerzijde echter dat de aandacht voor het totale kind, de totale leerling (zie hierboven over het pedagogisch klimaat) wat minder aandacht kreeg.

Vooruitblik

Vandaar dat het team voor de schoolontwikkeling 2019-2023 gekozen heeft voor een bredere lerende houding: De Wegwijzer wil een lerende organisatie zijn, hetgeen betekent dat alle betrokkenen (medewerkers, ouders, leerlingen) een lerende houding hebben. We willen graag leren. Dit leren is niet alleen cognitief gericht, ook de sociale en expressieve vakken verdienen daarbij aandacht. Leren mag ook gewoon leuk zijn!

Pedagogische driehoek

In het voorbereiden van een nieuw plan voor de verdere schoolontwikkeling is er voor gekozen om te werken met de pedagogische driehoek uit het boek Gidsen (2021, De Muynck en Kunz, Kok Boekencentrum).


Wat deze benadering van de pedagogische driehoek voor ons als Christelijk IKC zo waardevol maakt is de vervanging van de term ‘leerstof’ door ‘werkelijkheid’. Hiermee krijgt – in onze visie – het geven van de verschillende vakken altijd de waarde mee dat het vak wordt onderwezen om de ‘door God geschapen werkelijkheid’ beter te leren kennen.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT