Identiteitsprofiel

Onze school ziet het als zijn opdracht om op grond van de Bijbel en de daarop gefundeerde Drie Formulieren van Enigheid bij te dragen aan de opvoeding van leerlingen en aan hun vorming tot zelfstandige persoonlijkheden die hun burgerschap verstaan. De uitwerking hiervan vindt u terug in ons identiteitsprofiel

Klik 
hier om het identiteitsprofiel te downloaden.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT