Formulieren

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is er echter een uitzondering op de regel mogelijk.
Voor meer info zie: https://sociaal.meerinzicht.nl/leerlingzaken/

Onderstaande formulieren kunt u downloaden en op school inleveren.

- Aanvraagformulier extra verlof en andere bijzondere omstandigheden

Verklaring werkgever/zelfstandige.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT