Psalmrooster 2023-2024

Op onze school geven wij Bijbels onderwijs vanuit de methode Hoor het Woord. Deze methode biedt voor de gehele basisschoolperiode een goed afgestemd pakket voor het Bijbelonderwijs. In groep 3-6 worden ruim 400 bijbelvertellingen behandeld. Alle groepen krijgen dezelfde stof, maar wel op hun eigen niveau. De lesstof voor groep 1-2 en 7-8 loopt voor de helft gelijk aan die van groep 3-6. De andere helft is ingeruimd voor eigen stof: kleuters krijgen eenvoudigere verhalen en de bovenbouw krijgt juist pittigere thema’s. Daarnaast hebben we 3 weken in het schooljaar dat we met alle scholen vanuit Oldebroek over een zelfde thema werken; dankdag, school & kerk en biddag. 

Het psalmrooster van het schooljaar 2023-2024 vindt u hier.deze website is gerealiseerd door Heutink ICT