Richting 

De school gaat uit van de Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Oosterwolde. Zij gaat uit van de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en zij aanvaardt de Drie Formulieren van Enigheid als richtinggevend. Dat houdt in dat Gods Woord, in de editie van de Statenvertaling, voor alle facetten van het onderwijs op onze school de grondslag is. Aan deze grondslag worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend. De naam van de school is ontleend aan de volgende tekst:

Joh. 14:6a En Jezus zei tot hem: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”
Raad van Toezicht

Dhr. Bert van de Weg  bertvandeweg@ijsselrijk.nl      voorzitter 
Dhr. Kor Reurink  korreurink@ijsselrijk.nl     2e voorzitter
Dhr Erwin Wielink  erwinwielink@ijsselrijk.nl     secretaris
Mevr. Cindy Jongenburger  cindyjongenburger@ijsselrijk.nl     communicatie
Dhr Egbert van de Weg  egbertvandeweg@ijsselrijk.nl     RvT-IJsselrijk-lid
Dhr. Eduard Dokter  eduarddocter@ijsselrijk.nl     lid
Dhr. Erik Mostert  erikmostert@ijsselrijk.nl     lid


Klik 
hier voor de statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot het Verstrekken van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Oosterwolde (gemeente Oldebroek)

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT