Ouderpanel

Op onze school is de ouderbetrokkenheid formeel en informeel geregeld. De formele ouderbetrokkenheid zit in de deelname van ouders aan de MR of de Ouderraad. Ook het zitting nemen in de lokale Rvt is een vorm van ouderbetrokkenheid.

Daarnaast was tot 2021 een ouderpanel actief. Deze is voorlopig even niet meer actief, omdat de oudercontacten nu rechtstreeks met leerkrachten en directie verlopen. Ouders zijn altijd welkom op de werkdagen de directeur met hun vragen, zorgen of zelfs klachten.

Wel wordt de mening van ouders op prijs gesteld m.b.t. onderwijsbeleid. In die gevallen worden ouders uitgenodigd om het team van input te voorzien om tot goede beleidskeuzes te komen, bijv. bij de start van het proces voor een nieuw schoolplan.
In de nieuwe planperiode zullen we ons als CIKC verder bezinnen op de wijze waarop we de ouderbetrokkenheid willen vormgeven. Hierbij betrekken we uiteraard ook de ouders.

Ook participeren er ouders van het CIKC in de leergemeenschap RKJ-NV (Regionaal Kenniswerkplaats Jeugd – Noord Veluwe) waarin we ons bezig houden met leervragen in de dynamishce driehoek school-ouders-jeugdhulp. In deze leergemeenschap zijn ook leerkrachten betrokken en medewerkers van de jeugdhulp. Zie voor meer info: RKJ Noord Veluwe van start! - Werkplaatsen Jeugd   .

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT