Over onze school

School met de Bijbel 'De Wegwijzer' ligt aan de rand van de dorpskern van Oosterwolde, in het uiterste noordwesten van de provincie Gelderland. Ze heeft een schitterende locatie en is prima te bereiken. Dit is belangrijk met het oog op het uitgestrekte toeleveringsgebied van onze leerlingen. 

De school wil een school zijn voor het hele dorp. Daarbij rekenen we ook de buitengebieden: het gebied tussen Elburg – Oldebroek – Gelderse Gracht – Kamperveen en Noordeinde. 
De gymzaal staat schuin tegenover de school. 

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. Zij gaat uit van de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en zij aanvaardt de Drie Formulieren van Enigheid als richtinggevend. Dat houdt in dat Gods Woord, in de editie van de Statenvertaling, voor alle facetten van het onderwijs op onze school de grondslag is. Aan deze grondslag worden de beginselen voor de opvoeding en het onderwijs ontleend. De naam van de school is ontleend aan de volgende tekst: 
"En Jezus zei tot hem: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” - Joh. 14:6a

Onze school heet: School met de Bijbel “De Wegwijzer”. De keuze van deze naam heeft twee duidelijke redenen, die alles met elkaar te maken hebben. 
A. Ons onderwijs heeft tot doel kinderen wegwijs te maken in de maatschappij en ze toe te rusten met de benodigde kennis en vaardigheden. 
B. Het is de doelstelling om dat te doen vanuit een Bijbelse levensvisie: kinderen te leren als christenen in dit leven te staan, zich te laten leiden door het Woord van God vanuit een persoonlijke geloofsrelatie met God in Christus. 

De heer Jantienus Ymker is de directeur van de school. Daarnaast is er een  onderbouwcoördinator en een bovenbouwcoördinator. Een bouwcoördinator geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de onderwijsvoorbereiding en onderwijsontwikkeling, coördineert het onderwijs in een deel van de school en geeft functioneel leiding aan een groep medewerkers . 
  
Op 1 oktober 2021 had de school 221 leerlingen. De school is licht groeiende. Er zijn een directeur, leerkrachten, IB-ers, onderwijsassistenten, schoolschoonmakers en een managementassistente werkzaam.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT