Medezeggenschapsraad

De school heeft een ouder- en personeelsvertegenwoordiging in de vorm van een medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR is een bij de wet omschreven orgaan dat voornamelijk als taak heeft het bestuur te adviseren in allerlei (beleid)beslissingen die genomen moeten worden. Daarbij heeft de MR ten aanzien van de beleidszaken vaak een adviserende stem. In een aantal zaken is er een instemmingsrecht.

 

Ouders, leerlingen en/of teamleden kunnen persoonlijk contact opnemen met de MR-leden of via het emailadres van de MR: mr.wegwijzer@ijsselrijk.nl 

Jaarplan MR 2021-2022

Het jaarplan 2021-2022 van de MR vindt u hier.

MR-leden ouders

        
dhr. Hendrik van de Weg       mevr. Heidi van Loo                    vacature

MR-leden personeel

            
mevr. Janneke Hop             mevr. Annelies Leusink     mevr. Jeannette van Dijk

Klik hier voor de statuten en klik hier voor het reglement van de Medezeggenschapsraad.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT