Medezeggenschapsraad

De school heeft een ouder- en personeelsvertegenwoordiging in de vorm van een medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR is een bij de wet omschreven orgaan dat voornamelijk als taak heeft het bestuur te adviseren in allerlei (beleid)beslissingen die genomen moeten worden. Daarbij heeft de MR ten aanzien van de beleidszaken vaak een adviserende stem. In een aantal zaken is er een instemmingsrecht.

Ouders, leerlingen en/of teamleden kunnen persoonlijk contact opnemen met de MR-leden of d.m.v. het emailadres van de MR - mr.wegwijzer@ijsselrijk.nl

Jaarplan MR 2021-2022

Het jaarplan 2021-2022 van de MR vindt u hier.

Agenda MR-vergadering

De agenda voor de MR-vergadering van 20 juni 2022 vindt u hier.

MR-leden ouder

dhr. J. Schoonhoven
dhr. H. van de Weg
mevr. H. van 't Hof

MR-leden personeel

mevr. Janneke Hop
mevr. Annelies Leusink
vacature

Klik hier voor de statuten en klik hier voor het reglement van de Medezeggenschapsraad.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT