Ons motto:

LEREN VOOR HET LEVEN

 

Als school hebben we een duidelijke visie welke u uitgebreid omschreven vindt in de schoolgids. Maar met ons motto willen we u kort en bondig laten weten dat we op 2 manieren bezig zijn met het leren op onze school.
We proberen de kinderen te leren wat nodig is voor het eeuwige Leven.
Daarnaast is ons doel om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het maatschappelijk leven.

In de nieuwe planperiode gaat het team zich bezinnen op de visie op het onderwijs, waarbij we ook onderwijsinhoudelijk onze visie concreter willen verwoorden. Drijvende kracht blijft het geven van betrouwbaar Christelijk onderwijs, waarbij we niet alleen de cognitieve vermogens willen ontwikkelen, maar de gehele leerling willen zien en begeleiden!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT