Klachtenregeling

De klachtenregeling van de Wegwijzer kunt u downloaden door hier te klikken.

Meester Gert Nap is intern contactpersoon Vertrouwensgroep in het kader van De Veilige School en tevens Pestcoördinator.
Hij is bereikbaar via gertnap@ijsselrijk.nl 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT