Externe links

Kent u dat? U loopt bijvoorbeeld tegen vragen aan bij het opvoeden van uw kind en wilt graag wat meer informatie. Hieronder een aantal hulp aanbieders die u mogelijk van dienst kunnen zijn.

Heb je een vraag over opvoeden en opgroeien? Bij CJG Oldebroek

ben je altijd welkom voor tips of advies. 
https://www.cjgoldebroek.nl/  

De Bijbelse richtlijnen voor het denken, doen en handelen zijn de norm voor de uitgangspunten voor ondersteuning en dienstverlening die Helpende Handen biedt aan haar leden. De Bijbelse richtlijnen gelden dan niet alleen als leidraad voor ons dagelijks bezig zijn,
maar geven vooral ook diepte aan onze opdracht tot dienstbetoon.
https://www.helpendehanden.nl/ 

Berseba is een landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor het primair en speciaal onderwijs. Samen zoeken we naar passend onderwijs voor alle kinderen.
Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren 

met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders,
onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. Perspectief voor ieder kind,
dat is waar we voor staan. 
https://balansdigitaal.nl/

De ROV behartigt de belangen van ouders met kinderen op christelijke- en reformatorische scholen. Dit geldt voor het (speciaal) basis, voortgezet en middelbaar onderwijs. Wij spreken in Den Haag met politici (leden van de Tweede Kamer) en met het ministerie van OCW.Ouders & Onderwijs is dé koepelorganisatie voor alle ouderverenigingen
en initiatieven. 
https://rovereniging.nl/

Meerinzicht is een samenwerking van zeven gemeenten uit onze omgeving. U kunt hier terecht voor diverse geldende regelingen waar wij en u zich aan dienen te houden. Denk daarbij aan verzuim, leerplicht etc. 
https://sociaal.meerinzicht.nl/leerlingzaken/ 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT