Het Team

Directie

De directeur heeft de dagelijkse leiding over de school.
Daarnaast is er een teamleider onder- en bovenbouw. Deze vormen samen het MT.
Ter ondersteuning van dit team is er een management-assistente.

Directeur: dhr. Jantienus Ymker
jantienusymker@ijsselrijk.nl
Teamleider onderbouw: mevr. Hermien van den Brink 
hermienvandenbrink@ijsselrijk.nl
Teamleider bovenbouw:  
mevr. Marrieke van de Weg 
marriekevandeweg@ijsselrijk.nl
Managementassistente:
mevr. Jantina uit de Fles            jantinauitdefles@ijsselrijk.nl

Groepsverdeling 

Schooljaar 2022-2023:

Groep 1:  juf Janny Sellis
jannysellis@ijsselrijk.nl
Groep 2a/3a:  juf Willeke van de Weg
juf Hannemarie Middelkoop
willekevandeweg@ijsselrijk.nl
hannemariemiddelkoop@ijsselrijk.nl
Groep 2b/3b: juf Hermien van den Brink
juf Arende Panhuis
hermienvandenbrink@ijsselrijk.nl
arendepanhuis@ijsselrijk.nl
Groep 4: juf Gerlies Slager
juf Janneke Veldhuis
juf Willemieke van de Riet
gerliesslager@ijsselrijk.nl
jannekeveldhuis@ijsselrijk.nl
willemiekevanderiet@ijsselrijk.nl
Groep 5: juf Jeannette van Dijk jeannettevandijk@ijsselrijk.nl
Groep 6: meester Gert Nap
juf Annelies Leusink
gertnap@ijsselrijk.nl
anneliesleusink@ijsselrijk.nl
Groep 7a: meester Jaap Lokker
juf Annelies Leusink
jaaplokker@ijsselrijk.nl
anneliesleusink@ijsselrijk.nl
Groep 7b:       juf Margriet Witteveen
juf Marcelina de Boer
margrietwitteveen@ijsselrijk.nl
marcelinadeboer@ijsselrijk.nl
Groep 8: juf Marrieke van de Weg
juf Janneke Hop                 
marriekevandeweg@ijsselrijk.nl
jannekehop@ijsselrijk.nl

 

Overige medewerkers

Intern begeleider: juf Margreet Koerhuis          margreetkoerhuis@ijsselrijk.nl
Onderwijsassistent:   juf Anita Sterk
juf Alien Dickhof
juf Roselie Heutink
juf Evelyn Heshusius
juf Alicia van de Put
juf Myrthe Karzijn
juf Liseth Mulder
anitasterk@ijsselrijk.nl
aliendickhof@ijsselrijk.nl
roselieheutink@ijsselrijk.nl
evelynheshusius@ijsselrijk.nl
aliciavandeput@ijsselrijk.nl
myrthekarzijn@ijsselrijk.nl
lisethmulder@ijsselrijk.nl
Pedagogisch medewerker: juf Trijntje Beijeman
juf Evelyn Heshusius
trijntjebeijeman@ijsselrijk.nl
evelynheshusius@ijsselrijk.nl 
Schoonmaak:mevr. J. van de Weg
mevr. E. ten Hove  
mevr. B. van Wijhe
mevr. R. Haan 
 


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT