Het Team

Directie

De directeur heeft de dagelijkse leiding over de school.
Daarnaast is er een teamleider onder- en bovenbouw. Deze vormen samen het MT.
Ter ondersteuning van dit team is er een management-assistente.
 

Directeur: dhr. Jantienus Ymker jantienusymker@ijsselrijk.nl
Teamleider onderbouw: mevr. Hermien van den Brink  hermienvandenbrink@ijsselrijk.nl
Teamleider bovenbouw:   mevr. Jeannette van Dijk jeannettevandijk@ijsselrijk.nl
Managementassistente: mevr. Jantina uit de Fles            jantinauitdefles@ijsselrijk.nl

 

Groepsverdeling 

 

Schooljaar 2023-2024:
 

Groep 1a:  juf Janny Sellis jannysellis@ijsselrijk.nl
Groep 1b:  juf Roselie Heutink
juf Arende Panhuis 
roselieheutink@ijsselrijk.nl
arendepanhuis@ijsselrijk.nl
Groep 2:  juf Annelies Leusink
juf Liesbeth Top
anneliesleusink@ijsselrijk.nl
liesbethtop@ijsselrijk.nl
Groep 3: juf Hermien van den Brink      
juf Hannemarie Middelkoop
hermienvandenbrink@ijsselrijk.nl
hannemariemiddelkoop@ijsselrijk.nl
Groep 4: juf Janneke Veldhuis
juf Anita Sterk (i.v.m. verlof van 
juf Margriet Witteveen)
jannekeveldhuis@ijsselrijk.nl
anitasterk@ijsselrijk.nl
Groep 4/5: juf Janneke Hop
juf Willeke van de Weg
jannekehop@ijsselrijk.nl
willekevandeweg@ijsselrijk.nl 
Groep 5: juf Jeannette van Dijk jeannettevandijk@ijsselrijk.nl
Groep 6: meester Gert Nap
juf Anja van Helden
gertnap@ijsselrijk.nl
anjavanhelden@ijsselrijk.nl
Groep 7: meester Roel Bijker
juf Willemieke van de Riet
roelbijker@ijsselrijk.nl
willemiekevanderiet@ijsselrijk.nl
Groep 8:      meester Jaap Lokker
juf Marcelina de Boer

jaaplokker@ijsselrijk.nl

marcelinadeboer@ijsselrijk.nl

 

Overige medewerkers

Intern begeleider: juf Margreet Koerhuis 
juf Géke Hulsman       
margreetkoerhuis@ijsselrijk.nl
gekehulsman@ijsselrijk.nl
Onderwijsassistent:   juf Anita Sterk
juf Alien Dickhof
juf Evelyn Heshusius
juf Aniek Dijkman
anitasterk@ijsselrijk.nl
aliendickhof@ijsselrijk.nl
evelynheshusius@ijsselrijk.nl
aniekdijkman@ijsselrijk.nl
Pedagogisch medewerker: juf Trijntje Beijeman
juf Evelyn Heshusius
trijntjebeijeman@ijsselrijk.nl
evelynheshusius@ijsselrijk.nl 
Schoonmaak:


 
mevr. J. van de Weg 
mevr. B. van Wijhe
mevr. R. Haan 
 

 

 

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT